Wymagać od siebie przede wszystkim

Napisał

To od kapłanów czy osób życia konsekrowanego oczekuje się nieskazitelnego życia (i dobrze!), choć Jezus wyraźnie mówi do każdego ze swoich uczniów, że muszą starać się być jeszcze bardziej doskonali niż ci pierwsi. A więc nie ma miejsca na oglądanie się na innych, bo każdy sam zdaje rachunek ze swego postępowania. Trzeba umieć panować nad tym wszystkim co prowadzi nas do złego, by zapanował nad nami nie gniew i zazdrość, ale miłość i przebaczenie.

Loading