Miejsca starczy dla każdego

Napisał

Jezus zapewnia swoich uczniów, że idzie na pewien czas do Ojca, by przygotować miejsce dla każdego, i że powróci, by zabrać tam wszystkich, bo miejsca nie zabraknie dla nikogo – jak w afrykańskim mikrobusie 🙂

Niełatwo jest zmierzać w nieznanym kierunku nie mając przewodnika czy nawigacji, na szczęście Jezus najdoskonalszym przewodnikiem po drogach życiowych do nieba, dając proste wskazówki, jak: wiara, dobro, miłość, szczerość, uprzejmość, pokora…

Dlaczego więc tak trudno jest nam znaleźć drogę do Ojca?

Franciszkańska homilia na dziś

Liturgia Słowa – piątek IV Tygodnia Wielkanocy

1 czytanie

(Dz 13, 26-33)
Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: “Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. Gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: „Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem”.

Ewangelia

(J 14, 1-6)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: “Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Loading