Przez ramię

Napisał

Św. Piotr, być może trochę zaniepokojony tym, co Jezus mówił o bogactwie i zbawieniu (zobacz tutaj), przypomina, że oni – Apostołowie – zostawili wszystko ze względu na Niego; może brzmi tu nutka niepokoju o przyszłość, skoro nic sobie nie zostawili. Jezus jednak obiecuje, że temu, kto naprawdę ze względu na Niego był gotowy stracić to, co ważne, niczego nie zabraknie. Wiara w tę obietnicę zaprasza też do nie zerkania przez ramię na dawne sprawy, pragnienia (żądze), zwłaszcza w chwilach, kiedy będzie się wydawać, że Jezus zapomniał o swej zapowiedzi.

Franciszkańska homilia na dziś

Liturgia Słowa na wtorek VIII tygodnia zwykłego (rok II)

(1 P 1, 10-16)
Najmilsi: Nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy – ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: “Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.

(Mk 10, 28-31)
Piotr powiedział do Jezusa: “Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Loading