idź do kościoła

Napisał

Ileż to razy z zazdrością myślałem sobie, że gdybym tylko miał szansę spotkać Jezusa, widzieć zdziałane przez Niego uzdrowienia, jeść chleb, który rozmnożył, spożywać z Nim Ostatnią Wieczerzę… O ileż prostsze byłoby życie! Jaka prosta wiara… O ludzka naiwności! Ponad dwa tysiące lat Kościół zgłębia prawdę o Nim, zgłębia i głosi, a ja mówię – gdybym tylko mógł zobaczyć… Sprawdź o której dziś kapłani sprawują Eucharystię w najbliższym kościele – wybierz się, a zobaczysz. Ja zamierzam przyjrzeć się dziś dobrze…

Franciszkańska homilia na dziś

 

Słowo na dziś:

(Syr 44,1.10-15)
Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich – ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

(Ps 132,11.13-14.17-18)
REFREN: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę,
od której nie odstąpi:
„Zrodzone z ciebie potomstwo
posadzę na twoim tronie”.

Pan bowiem wybrał Syjon,
tej siedziby zapragnął dla siebie.
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki,
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

Wzbudzę tam moc dla Dawida,
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół,
a nad nim zajaśnieje jego korona”.

(Łk 2,25c)
Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nich.

(Mt 13,16-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Loading