Czy w niebie będą zabawki?

Napisał

Św. Jan przytacza słowa Jezusa, który mówi o tym, jak sprawić, żeby cokolwiek z nas zostało. Wskrzeszeni w dniu ostatecznym zostaną ci, którzy mają życie wieczne. A kto to ma życie wieczne? Ten kto spożywa prawdziwy chleb i prawdziwą krew. Czyli ten, który trwa w Jezusie, ten, który spożywa to co On daje, bo to On jest prawdziwym chlebem, który zstąpił z nieba i Jego krew jest.

Czyli w praktyce, co to oznacza? Niektórzy teologowie mówią, że “wszystko to, co zrobiliśmy z miłości, zmartwychwstanie”. Kto czyni coś z miłości jest podobny do Chrystusa. Bo każdy uczynek miłości to oddanie życia, mała Pascha.

Czy w niebie będą zabawki? Niewykluczone. Może dla jakiegoś taty, wujka, cioci czy babci zabawa z dziećmi wiązała się z jakąś ofiarą, z czasu, z sił, z jakąś małą paschą. A może jakieś dziecko, zamiast za zabawki, musiało się zabrać za lekcję. I też się to wiązało z jakąś małą paschą.

A  jeśli tak, to pewnie w jakiś sposób owe zabawki znajdą się i po drugiej strony paschy, w zmartwychwstaniu…

Posłuchaj franciszkańskiej homilii na Soundcloud

Słowo na niedzielę po franciszkańsku w TVP2 – Odkładanie na jutro

Zobacz franciszkańskie “Daję Słowo” – Głupi warunek

 

LITURGIA SŁOWA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

PIERWSZE CZYTANIE (Prz 9,1-6)
Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: „Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie”. Do tego, komu brak mądrości, mówiła: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi”.

PSALM RESPONSORYJNY Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, *
ci, co się Jego boją, nie zaznają, biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia *
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze, *
szukaj pokoju i dąż do niego.

DRUGIE CZYTANIE (Ef 5,15-20)

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: niejako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.

EWANGELIA (J 6,51-58)

Jezus powiedział do tłumów:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Loading