Od słowa do Słowa

Napisał

Proponuję Ci przeczytać dzisiejszy fragment Ewangelii, widząc w rodzinnym mieście Pana Jezusa – Nazarecie – obraz słowa zapisanego w Piśmie Świętym; a zatem:

  1. Początkowe zamknięcie Natanela (podyktowane zapewne uleganiem obiegowym uprzedzeniom na temat tego miasta i jego mieszkańców) to etap, na którym wydaje Ci się, że słowo z Biblii ma się nijak do tego, co dzieje się w Twoim życiu, a więc że nie może z niego do Ciebie przyjść „nic dobrego”.
  2. Przyjęcie zaproszenia Filipa mówiącego „chodź i zobacz” to etap, kiedy zaczynasz słuchać, tzn. pozwalasz przeczytanemu słowu do Ciebie mówić, niejako zbliżać się do Twojego życia.
  3. W końcu odkrycie, że Ten, który począł się w Nazarecie, rzeczywiście jest Mesjaszem, to wewnętrzny przebłysk, w którym słowo faktycznie okazuje się dla Ciebie miejscem poczęcia się Mesjasza, tzn. miejscem, gdzie można doświadczyć poczynającego się Bożego życia*.

* Znamienne, że według odkryć archeologicznych nazwa „Nazaret” wywodzi się od hebr. neser – różdżka, odrośl, co pozwala wiązać ją z proroctwem Izajasza o narodzinach Mesjasza jako odrośli z pnia potomków króla Dawida i jego ojca Jessego.

Homilia na dzisiejsze święto św. Bartłomieja – posłuchaj na Soundcloud

Liturgia Słowa na dziś

(Ap 21, 9b-14)
Anioł tak się do mnie odezwał: “Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka”. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

(Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18)
REFREN: Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

(J 1, 49b)
Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela.

(J 1, 45-51)
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: ” Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: “Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: “Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: ” Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: “Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: “Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: “Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: “Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Loading