Naprawdę otwarty na prawdę

Napisał

Argumenty Pawła wydają się być dość liche – człowiek zmysłowy nie zrozumie duchowych spraw, a więc można byłoby mu mówić cokolwiek i zawsze dodać: “Ale ty i tak tego nie zrozumiesz”. To jednak nie jest tak, bowiem serce otwarte na prawdę, które chce ją poznać i szuka jej – w końcu ją odkryje i zrozumie sprawy duchowe, mimo swych początkowych ograniczeń czy słabości. Mieszkańcy Kafarnaum są bardzo poruszeni nauką Jezusa i wyraźnie czują w sercu, że to coś nowego, innego niż to, co znali do tej pory; to właśnie szczere serce pozwoli nam wnikać w sprawy Ducha.

Człowiek duchowy – posłuchaj rozważania na Soundcloud

Liturgia Słowa na wtorek XXII tygodnia (rok II)

(1 Kor 2, 10b-16)
Bracia: Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. A głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.

(Łk 4, 31-37)
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: “Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: “Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie, i mówili między sobą: “Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”. I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Loading