Chcesz być numerem jeden?

Napisał

Jakoś tak się dzieje, że jeśli nie doświadczymy miłości, to chcemy na nią zapracować ze wszystkich sił, udając że wcale nam o miłość nie chodzi. Staramy się zdobyć pierwsze miejsca, wygrać, być najlepszym, być najbardziej fit, mieć najwyższy level ciachowatości, mieć 11 Dan w karate i czarny pas w gotowaniu zup jarzynowych i pieczeniu placków na mące z orkiszu. Nierzadko taka pogoń za pierwszym miejscem jest wołaniem o miłość: “zobaczcie mnie! zauważcie!”, “czy już jestem wystarczająco dobry, żeby mnie kochać?”. Jezus pokazuje dzisiaj łatwiejszą drogę. Zamiast walczyć o pierwsze miejsce, można zająć ostatnie i zacząć służyć. Zamiast czekać na miłość i wołać o miłość, można zacząć kochać. W końcu jakaś odpowiedź się pojawi.

Pytać na modlitwie – homilia na dziś

Skąd się bierze lęk – franciszkańskie Daję Słowo na XXV niedzielę zwykłą

Wiara na oko – Słowo na niedzielę w TVP2

 

1. czytanie (Mdr 2, 12. 17-20)

Bezbożni mówili: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności.
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników.
Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony».

Psalm Bóg podtrzymuje całe moje życie

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, * mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, * nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciw mnie pyszni, * gwałtownicy czyhają na moje życie.
Nie mają oni Boga * przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę * i sławić Twe imię, bo jest dobre.

2. czytanie (Jk 3, 16 – 4, 3)

Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Ewangelia (Mk 9, 30-37)

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Loading