Niewidzialna obecność

Napisał

Pan Bóg obiecuje, że wyśle przed nami anioła, który będzie nas prowadził i pomagał; ale – co charakterystycznie – nie ma tu mowy o tym, że będziemy anioła (a dziś odnosimy tę zapowiedź do naszego anioła stróża) widzieli, tylko słyszeli. “Bądź uważny na jego słowa” i “jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu” nie tylko oznacza, że podstawowym sposobem komunikowania się z aniołem będzie słuchanie go, ale także to, że anioł na pewno będzie do nas mówił. I to jest bardzo pocieszające, bo skoro anioł będzie miał za zadanie poprawiać i wzywać do nawracania się, to znaczy, że nie trzeba być super-doskonałym-świętym, żeby usłyszeć w sercu jego głos.

Posłuchaj homilii na dziś – Słuchaj

Liturgia Słowa na wspomnienie świętych aniołów stróżów

(Wj 23, 20-23)
Tak mówi Pan: “Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebuzyty, i Ja ich wygładzę”.

(Mt 18, 1-5. 10)
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: “Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: “Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”.

Loading