miej innych na oku! bezinteresownie!

Napisał

Dobro w innych jest prawie jak Bóg: niewidzialne i trudno w nie uwierzyć akurat w tym człowieku. Chętnie mamy za to na oku co inni robią źle. Bóg mówi nam dziś, że mamy mieć na oku sprawy innych, ale po to, by widzieć ich dobro i czynić dla nich dobro i to zupełnie bezinteresownie! Bez ukrytych oczekiwań, emocjonalnych zobowiązań. Czynić dobro mimo, że jest odrzucane i marnowane. Tak bezinteresownie Bóg ma na oku twoje dobro.


CZYTANIA NA DZIŚ:
(Flp 2,1-4)

Bracia:
Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.

(Łk 14,12-14)
Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił:
„Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Loading