Przynajmniej milion razy

Napisał

Mimo, że chyba wszyscy zgodzimy się, że za pieniądze nie da się kupić najbardziej wartościowych rzeczy, takich jak przyjaźń, miłość, wiara, wolność od lęku, to jednak mimo wszystko wciąż gdzieś w głowie mamy myśl, że to, co robimy można sprzedać i to z zyskiem. W jakim sensie sprzedać? Ano w takim, że coś się nam należy za pełnione dobro; że oczekujemy nagrody i to od razu za dobre czyny. A poznać to możemy po rozczarowaniu, które się pojawia, gdy ktoś nie zauważy naszego wysiłku, gdy nie doceni pracy, gdy nie nagrodzi trudu; pora więc zapamiętać słowa Jezusa i powtarzać je przynajmniej milion razy w ciągu dnia: “Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

Liturgia Słowa na wtorek XXXII tygodnia (rok II)

(Tt 2,1-8.11-14)
Najmilszy: Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani; we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

(Łk 17,7-10)
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: “Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: “Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: “Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

Loading