Co ma wspólnego Xi Jinping i Theresa May z zupą ogórkową i Janem Chrzcicielem

Napisał

Było to w piątym rok rządów Xi Jinpinga, szóstym roku rządów Władimira Putina, drugim roku rządów Donalda Trumpa; gdy Donald Tusk przewodził Unii, Theresa May zarządzała Wielką Brytanią a George Konrote był prezydentem Fidżi; za czasów papieża Franciszka i patriarchy Bartłomieja skierowane zostało słowo Boże do Karoliny, córki Agaty,  gdy gotowała zupę ogórkową, w chałupie na końcu wioski.

Pozwalam sobie na powyższy zabieg literacki, żeby lepiej poczuć siłę i moc wersetu, który otwiera dzisiejszą Ewangelię i opowiada o słowie skierowanym do Jana, na pustyni. Wydaje się bowiem, że jedną z ulubionych form ingerencji Pana Boga w historię  jest szukanie najmniejszych, najbardziej ukrytych, najmniej prawdopodobnych posłańców i ogłaszanie przez nich, że “wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” i dlatego właśnie od dziś uważniej będę słuchał tego co mówią do mnie ci najmniej prawdopodobni, w najzwyklejszych sytuacjach. 

CZYTANIA

 

1. czytanie (Ba 5, 1-9),  z Księgi proroka Barucha

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności».

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

 

Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu, * wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, * a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami: * «Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy * i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, * jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, * żąć będą w radości.

Idą i płaczą, * niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, * niosąc swoje snopy.

 

2. czytanie (Flp 1, 4-6. 8-11), z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.

A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

 

Ewangelia (Łk 3, 1-6), według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Loading