Postanowienie na rok 2019

Napisał

Pierwsze czytanie w tym nowo rozpoczętym roku zachęca do błogosławienia, to znaczy do zapraszania Pana Boga do sytuacji, w których się znajdujemy lub o których wiemy. Jest to odwrotność przeklinania, narzekania, osądzania, użalania się nad sobą, które są znakiem nie dostrzegania Pana Boga, Jego obecności – i nic tu nie pomogą śliczne kolędy i ładne słówka wypowiadane w pobożnych murach, jeśli w codziennych sytuacjach brakuje błogosławienia. A Pan Bóg? On błogosławi nas swoim Słowem, które stało się Ciałem i pozostało między nami, żeby przegonić nasze smutki, strachy i myśli o tym, że jest aż tak bardzo źle, że trzeba marudzić i wciąż podsycać zło swoimi słowami.

Liturgia Słowa:

(Lb 6,22-27)
Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
„Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
«Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

(Ga 4,4-7)
Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

(Łk 2,16-21)
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Loading