Wolność na całego!

Napisał

Być miłosiernym jak Bóg, gotowym przebaczać wszystko każdemu, natychmiast, i to zawsze jeśli żałuje? Warto spojrzeć na to z tej perspektywy, że Bóg jest dzięki miłosierdziu w pełni wolny, nieskrępowany ani zadanym Mu bólem, ani konwenansami, że nie wypada takiemu wybaczyć, ani niczym innym. Wybaczyć oznacza wziąć ból, stratę, nawet okrucieństwo w swoje ręce i zadecydować o nich, być panem sytuacji, a nie niewolnikiem zdarzeń, czy sprawców. Ewangelia Chrystusa to klucz do pełnej wolności i nie ma innej drogi do niej, niż poprzez bycie miłosiernym bez ograniczeń.

CZYTANIA NA DZIŚ:

(Dn 9,4b-10)

O Panie mój, Boże wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań!
Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju.
Tobie, Panie, należy się sprawiedliwość, nam zaś wstyd na twarzach, jak to jest dziś: mieszkańcom Judy i Jerozolimy oraz całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, do których ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.
Panie! Wstyd na twarzach niech okrywa nas, naszych królów, naszych przywódców i naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan zaś, nasz Bóg, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.

(Łk 6,36-38)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Loading