Oczekiwanie na godne zaproszenie

Napisał

Pan Jezus ma różne sposoby, żeby wprowadzić nas na swoje drogi – w pierwszym czytaniu Duch Święty zabronił, Duch Jezusa nie pozwolił, a Bóg wezwał; trzy rozdziały wcześniej (tydzień temu w pierwszym czytaniu) św. Paweł zdecydował się zwrócić do pogan (Dz 13,46) pod wpływem wyraźnej niechęci żydów, których postawę wykorzystał Pan Bóg. Można byłoby pomyśleć, że do tak wielkich dzieł (wysłanie Apostoła Narodów do pogan) Pan Bóg powinien wyznaczać posyłając anioła lub innego godnego wysłannika.

Człowiek wierzący będzie zwracał uwagę na Pana Boga, a nie na sposób Jego działania; człowiek niewierzący będzie się obrażał i czuł niedoceniony, kiedy sposób działania Pana Boga nie będzie odpowiadał jego oczekiwaniom.

Liturgia Słowa na sobotę V tygodnia Wielkanocy

(Dz 16,1-10)
Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!” Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

(J 15,18-21)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: “Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.

Loading