Geografia zbawienia

Napisał

Choć Pan Bóg zapowiada zbawienie Judy i Jerozolimy, to nie ze względu na geografię, na samo położenie w przestrzeni, a więc uratowany nie będzie ten, kto akurat schroni się w danym miejscu, ale ten, kto schroni się w Bożym miłosierdziu, kto wezwie łaski Boga Najwyższego; inaczej byłoby to bardzo wygodne: żyję jak mi się podoba i robię to, co chcę, ale w odpowiedniej chwili będę tam gdzie trzeba i raz-dwa – i tak będę zbawiony. Podobnie Maryja jest błogosławiona nie dlatego, że była w sposób ludzki, fizyczny Matką Jezusa, ale dlatego, że przyjęła całą sobą Słowo Boże i zachowywała je.

Liturgia Słowa na sobotę XXVII tygodnia zwykłego (rok I)

(Jl 4, 12-21)
To mówi Pan: “Niech się ockną i przybędą te narody na Dolinę Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku znajdować się będą, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i mocą synów Izraela. I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a tak Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić. I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem opływać i wszystkie strumienie judzkie napełnią się wodą, a z domu Pana wypłynie źródło, które nawodni strumień Szittim. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych synom judzkim, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary; a Pan zamieszka na Syjonie”.

(Łk 11, 27-28)
Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: “Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: “Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.

Loading