Jezus nie pojedna??

Napisał

Dlaczego Jezus nie chce pomóc człowiekowi w potrzebie? Dlaczego nie wysłuchuje jego prośby – można by powiedzieć: jego modlitwy? Bo dał nam przykazanie miłości i daje nam ogromny kredyt zaufania, że potrafimy rozwiązać z miłością małe i większe konflikty; bo daje i zadaje nam dokładnie tych ludzi, którzy są wokół nas, bo wie, że damy radę ich kochać i że właśnie ich potrzebujemy, żeby nauczyć się kochać naprawdę. Oczywiście możemy i powinniśmy prosić Jezusa o pomoc, ale jednocześnie możemy i powinniśmy budować dobro na ile się da, a nie tylko na ile to wygodne, albo na ile się opłaca.


CZYTANIA Z DNIA:

(Rz 4, 20-25)

Bracia:
Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.
A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

(Łk 12, 13-21)

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia».
I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”.
Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem»

Loading