Będziesz szczęśliwy…

Napisał

… gdyż wszystko pójdzie bez trudu, wszyscy będą cię lubić, będziesz miał wszystko, czego zapragniesz?

Jezus odpowiada, będziesz szczęśliwy jeśli uczynisz coś dla kogoś, kto nie może się w żaden sposób odwdzięczyć.

Więc podaruj sobie dziś trochę szczęścia i nie kalkuluj, co będę z tego miał (bo z takiego kalkulowania mamy jedynie coraz bardziej wystraszone i zamknięte serce) i zrób coś całkiem bezinteresownie.


 

CZYTANIA Z DNIA:

(Rz 11, 29-36)

Dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu nieposłuszeństwa Żydów dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

(Łk 14, 12-14)

Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił:

«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Loading