Co się spodobało

Napisał

Dlaczego prośba Salomona podobała się Panu Bogu? Oczywiście mamy wyjaśnienie w 11 wersecie (1 Krl 3,11), ale można także w samych słowach króla spróbować znaleźć to, co znalazło upodobanie w oczach Bożych, żebyśmy i my mogli podobnie postępować: Salomon uniżył się przed Bogiem uznając się za małe dziecko (w. 7; Ps 131); odciął się od grzechu, który popełnił jego ojciec Dawid dokonując spisu ludności (2 Sm 24; 1 Krl 3,8); wreszcie nie chciał sam rozstrzygać między dobrem a złem, ale poprosił o tę zdolność Pana Boga, co z kolei odróżniło go od Adama i Ewy, którzy zapragnęli o tym decydować poza Panem Bogiem. Salomon zatem pokornie poddaje się Panu Bogu w prowadzeniu swego ludu, nie stawiając siebie na pierwszym miejscu.

franciszkanie · Homilia: sobota IV tygodnia – 8 II 2020

 

Liturgia Słowa na sobotę IV tygodnia (rok II)

(1 Krl 3, 4-13)
Król Salomon udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo była tam wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: “Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: “Ty okazywałeś Twemu słudze, Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?” Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów”.

(Mk 6, 30-34)
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: “Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Loading