Misja

Napisał

Nieraz wśród naszych modlitw można usłyszeć prośbę o dobre i święte powołania kapłańskie czy zakonne. Intencja jak najbardziej dobra, ale warto pamiętać, że Bóg nie daje złych powołań, nie wzywa kogoś, na kim nie mógłby polegać, albo takiego, który nie poradziłby sobie z misją jaka na niego czeka – z ręki Boga w ogóle nigdy nie wychodzi nic złego ani grzesznego. Bóg zapewnia, że ciągle będzie dawał nowych uczniów i wyposażał ich we wszystko to, co potrzebne do bycie skutecznym apostołem; do nas należy prosić o to i być wiernym otrzymanemu powołaniu. 

franciszkanie · Homilia: święto świętych Cyryla i Metodego – 14 II 2020

 

 

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 13, 46-49)
Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: “Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

PSALM (Ps 117, 1-2)
REFREN: Idźcie i głoście światu Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

AKLAMACJA (Łk 4, 18)
Pan mnie posłał, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

EWANGELIA (Łk 10, 1-9)
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”.

Loading