9 stopni doskonałości – na którym jesteś?

Napisał

Jan Chryzostom, komentując jeden z wersetów dzisiejszej Ewangelii podkreśla, że doskonałości nie zdobywa się od razu, że zdobywa się ją krok po kroku, że na szczyt doskonałości włazi się stopień po stopniu; wylicza 9 stopni doskonałości.
Można sprawdzić na który stopień doskonałości udało się nam już wdrapać:
1) nie jestem tym, który pierwszy wyrządza krzywdę,
2) nie odpowiadam na krzywdę doznaną w stosunku 1:1, “oko za oko”,
3) nie odpowiadam na zniewagę, ale zachowuję spokój, gdy ktoś mnie obraża,
4) z własnej woli “nadstawiam drugi policzek”,
5) znoszę nawet więcej, niż w punkcie 4,
6) nie nienawidzę tego, który mnie znieważa i źle traktuje,
7) kocham tego, kto mnie obraża i wyrządza zło, (= chcę dla niego dobra),
8) wyrządzam dobro temu, który mi wyrządza zło,
9) modlę się za tych, którzy mnie prześladują.

Tego się nie da zrobić bez przekonania, że mieszka we mnie Duch Święty, który przypomina mi, że ja nie jestem mój, ale jestem Chrystusa; a jeśli tak to mam wszystko, by przeżyć to życie tak jak On, Syn doskonałego Ojca w Niebie.

franciszkanie · Homilia: VII niedziela zwykła A – 23 II 2020

 

CZYTANIA

(Kpł 19, 1-2. 17-18)
Pan powiedział do Mojżesza: “Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!”

(1 Kor 3, 16-23)
Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: “On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: “Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

(Mt 5, 38-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Loading