Wasze życie jest ukryte, ale… ukażecie się!

Napisał

Dzięki temu zamknięciu łatwiej zrozumieć św. Pawła, który opowiada o “życiu ukrytym z Chrystusem w Bogu” i o “ukazaniu się w chwale”. Bo kiedy już nas wypuszczą i skończy się ukrycie, i ukażemy się sobie nawzajem i światu całemu, to posmakujemy tego, co będzie treścią i chwałą wieczności: posmakujemy spotkań, które się nie kończą, zachwycimy się na nowo rozmowami na żywo, których będzie zawsze za mało i za krótko, posmakujemy nowego smaku chleba dzielonego z przyjaciółmi, będziemy wypijać duszkiem pełny dzban nowych nad wszystkim zadziwień; zachwycimy się życiem i żyć zaczniemy, a człowiek żyjący jest przecież chwałą Boga!    

A u nas w Rzymie 5 tydzień zamknięcia i ukrycia, i z tego ukrycia życzę Błogosławionej Paschy i jak najszybszego ukazania się sobie nawzajem i przywitania się słowami o życiu, które się nie kończy: Chrystus Zmartwychwstał!

franciszkanie · Homilia: niedziela zmartwychwstania – 12 IV 2020

 

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA

(Dz 10,34a-37-43)
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

(Kol 3,1-4)
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

(J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Loading