Które królestwo?

Napisał

Władza ciemności była wobec nas na tyle mocna, że potrzebowaliśmy interwencji samego Ojca, który stworzył niebo i ziemię. Nie wiem, czy się rozumiemy: moce ciemności, które zieją nienawiścią i nie pragną niczego innego, jak tylko naszego cierpienia i ostatecznie śmierci wiecznej, panowały nad nami, a my byliśmy bezradni; a wszystko z powodu dobrowolnych wyborów, które zaprosiły zło do naszego życia. Na szczęście poza królestwem ciemności i śmierci jest królestwo umiłowanego Syna Ojca, naszego kochanego Pana Jezusa; Jego Matka, która jest Królową i której zło panicznie się boi, wstawia się za nami i pomaga nam wytrwać przy Zbawicielu, by ostatecznie pozostać w Jego królestwie na zawsze.

franciszkanie · Homilia: NMP Królowej Polski – 2 maja 2020

 

Liturgia Słowa na uroczystość NMP Królowej Polski

(Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab)
Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: “Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

(Kol 1, 12-16)
Bracia: Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

(J 19, 25-27)
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: “Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: “Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Loading