Czy jesteś Apollosem?

Napisał

Apollos okazał się prawdziwym skarbem, darem dla wciąż kształtującej się wspólnoty uczniów Jezusa: dzięki temu, że świetnie znał Pisma, mógł z polotem i precyzyjnie ukazywać to wszystko, co w nich odnosiło się do Pana. W ten sposób pomagał uczniom wzrastać w wierze, ale też odważnie rozmawiał z żydami, którzy Jezusa odrzucili, wykazując im błąd, a przede wszystkim brak wiary. Zastanawiam się czy sam dla siebie jestem Apollosem – czy moja znajomość Pism Świętego naprawdę pozwala mi bardziej ufać Panu Jezusowi?

franciszkanie · Homilia: sobota VI tygodnia Wielkanocy – 23 V 2020

 

Liturgia Słowa na sobotę V tygodnia Wielkanocy

(Dz 18,23-28)
Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem.

(J 16,23b-28)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.

Loading