Miłość, Łaska, Dar jedności

Napisał

“Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” – gdy zaczynamy Eucharystię to możemy naszą wiarę w Trójcę Świętą opowiedzieć tymi słowami, wziętymi z 2 listu św. Pawła do Koryntian. Miłość, Łaska i Dar Jedności – w taki sposób Trójca Święta działa w naszym życiu i w historii. Wszystko zaczyna się od Miłości Ojca, i do tej Miłości Ojca wraca, dzięki Łasce, w Jedności – a co jest poza tą dynamiką: izolacja, próba zarobienia na dobre spojrzenie Boga i podział,  nie przetrwa próby czasu, owocu nie przyniesie.

franciszkanie · Homilia: uroczystość Najświętszej Trójcy A – 7 VI 2020

 

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

(Wj 34, 4b-6. 8-9)
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: “Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: “Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem”.

(2 Kor 13, 11-13)
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

(J 3, 16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: “Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.

Loading