Kto słucha nie błądzi

Napisał

Potok Kerit wysechł jako ostatni w kraju, gdy nastała susza, dlaczego więc jedynie prorok Eliasz schronił się tam w tej trudnej chwili?
Ponieważ słuchał Słowa Bożego!
Nawet w sytuacjach bez wyjścia Bóg widzi wyjście, widzi dalszą drogę i kto nie polega jedynie na sobie, ale wsłuchuje się w Biblię, ten znajdzie zawsze więcej życia niż inni. Dlatego kiedy wyschnie również Kerit, Bóg poprowadzi Eliasza dalej, poza granice jego kraju… poza granice naszych ograniczonych wyobrażeń, poza ograniczenia naszego serca poprowadzi nas Bóg, jeśli na poważnie potraktujemy Słowo, które kieruje do nas co dnia.

franciszkanie · Homilia: poniedziałek X tygodnia – 8 VI 2020

 

CZYTANIA Z DNIA:

 

(1 Krl 17,1-6)

Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: „Na życie Pana Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem!”
Potem Pan skierował do niego to słowo: „Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły”. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pana, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku.

 

(Mt 5,1-12)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

Loading