Zobaczyć niewidzialne

Napisał

Kiedy apostoł Tomasz zobaczył Pana Jezusa, nie powiedział: „No faktycznie, zobaczyłem Cię żywego, a więc teraz wierzę, że zmartwychwstałeś!”. Nie, on powiedział: „Pan mój i Bóg mój!”, a więc ujrzał człowieka, który jest widzialny, ale wyznał coś więcej – Boga, którego nie da się zobaczyć przy pomocy oczu. A skoro Bóg mógł zrobić ten cud z Tomaszem, to może go zrobić również z Tobą i ze mną, tzn. może sprawić, że patrząc na swoją historię nie zobaczysz już tylko przypadkowych wydarzeń, które są widoczne dla oczu, ale samego Boga, który poprzez nie dokonuje Twojego zbawienia i okazuje Ci swoją Miłość.

franciszkanie · Homilia: święto św. Tomasza Apostoła – 3 VII 2020

 

Słowo Boże na dziś

(Ef 2,19-22)
Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

(Ps 117,1-2)
REFREN: Idźcie i głoście światu Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Aklamacja (J 20,29)
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

(J 20,24-29)
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Loading