Bez pasterza

Napisał

Choć w czasach Nowego Testamentu nie brakowało kapłanów (por. Łk 1,5.8-9) składających ofiary, ani uczonych w Prawie czy faryzeuszów, to jednak Pan Jezus mówi: “Robotników mało”, a Izraelitów porównuje do owiec pozostawionych samym sobie, bez opieki pasterza. Pasterzami nie byli też władcy, którzy paśli samych siebie (w pierwszym czytaniu Ozeasz wspomina o złotym cielcu w Samarii, co odnosi nas do króla Jeroboama I, który nakazał wznieść takiego cielca w Betel i Dan (zob. 1 Krl 12,28-30).

Dziś na nowo Pan nas wzywa do modlitwy o świętość dla kapłanów.

franciszkanie · Homilia: wtorek XIV tygodnia – 7 VII 2020

Liturgia Słowa na wtorek XIV tygodnia zwykłego (rok II)

(Oz 8,4-7.11-13)
To mówi Pan: Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, lecz wbrew mojej woli. Książąt mianowali – też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota – na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się przeciw niemu zapala; jak długo jeszcze nie będą mogli być uniewinnieni synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem; w kawałki się rozleci cielec samaryjski. Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki, jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale mu służą jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy – niech wrócą znów do Egiptu!

(Mt 9,32-37)
Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu! Lecz faryzeusze mówili: Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy . Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Loading