3 odsłony życia duchowego

Napisał

Rozmawiałem z moim współbratem, brodatym ojcem Dominikiem, który wygląda jak św. Mikołaj, o dzisiejszej Ewangelii. Mówi, że jak dla niego, to dzisiejsze czytania mówią o 3 “odsłonach” (etapach, dynamikach) życia duchowego:

A) tutaj cała inicjatywa należy do Pana: ukazuje się w śnie jak Salomonowi, pozwala znaleźć skarb w polu – to taki czas, kiedy zdarzają się nam Boże niespodzianki, Pan nas obdarowuje i ma się wrażenie, że to On nas szuka;

B) wiemy czego szukamy – zasmakowaliśmy już bliskości Pana, wiemy, która perła jest najcenniejsza i tylko jej szukamy; podejmujemy wysiłek i jesteśmy w stanie zaryzykować wszystko, wydaje się, że teraz to my Go szukamy;

C) wiemy czego szukamy, podejmujemy się poszukiwań, ale teraz przychodzi z trudem znalezienie “dobrej ryby” wśród wielu trudności, przeciwności, mamy wrażenie, że już nie jest tak łatwo i coś nie funkcjonuje – to czas, gdy Bóg jest cały czas z nami i pracuje nad naszą dojrzałością.

Najczęściej nasze życie to nieustanne ABCABCCCAABBCABABB – mix. Warto pamiętać, że nawet jeśli wydaje się nam, że coś nam nie wychodzi (C), to Bóg i w tym pracuje dla naszego dobra.

franciszkanie · Homilia: XVII niedziela A – 26 VII 2020

 

CZYTANIA

 

(1 Krl 3,5.7-12)
W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie.

(Rz 8,28-30)
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.

(Mt 13,44-52)
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Loading