Romantycznie o nierządnicy

Napisał

Interesująca jest dziś sytuacja z pierwszym czytaniem (w kościołach franciszkańskich obchodzimy święto św. Klary, zatem czytania są wzięte ze święta) – mówi ono pięknie o zaślubinach, o szeptaniu do serca. Tyle, że kontekst tego fragmentu jest mało romantyczny, bo chodzi w nim o kobietę niewierną, cudzołożnicę (która symbolizuje naród Izraela). Zwykle więc Słowo, które daje nam Pan Bóg, choć jest proste i jednoznaczne, zaprasza do wejścia głębiej, do zasłuchania się bardziej, do dalszego rozważania: wtedy odkrywają się przed nami nowe, niesamowite złoża łaski, ogromny pokój, zapał do nawrócenia i uwielbiania Tego, w którego zostaliśmy wszczepieni.

Liturgia Słowa na święto św. Klary z Asyżu

Oz 2, 16-17. 21-22
Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan: “Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić jej do serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię sobie znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana”.

J 15, 4-10
Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: “Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości”.

Loading