Nowa Pieśń

Napisał

Czy w głębi twego serca wciąż powtarza się stara śpiewka twej małej wartości, obaw o siebie i kurczowego trzymania się czegokolwiek, co daje choćby cień poczucia bezpieczeństwa?

W niebie będzie śpiewana nowa pieśń chwały Boga, Stwórcy doskonałych rzeczy i osób, Ojca czule dbającego o swoje dzieci, Zbawiciela od winy, strachu i śmierci.

Ta nowa pieśń może i powinna już teraz wypełniać twoje serce, ale żebyś mógł się jej powoli nauczyć, musisz oddać starą śpiewkę twego zakompleksionego i rozedrganego serca w ręce Boga, bo tylko ci mogą ją śpiewać, których prawda o Bożej miłości wyzwoliła od kłamstw i iluzji.

CZYTANIA Z DNIA:

(Ap 14,1-3.4b-5)

Ja, Jan, ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mających imię Jego i imię Jego Ojca na czołach swoich wypisane. I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.

I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi.
Ci Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni.

(Łk 21,1-4)

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki.

I rzekł: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.

Loading