3 zdania o …tych sprawach w Kościele

Napisał

Benedykt XVI z książce „Jezus z Nazaretu” zwrócił uwagę, że „Maryja, [która] zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” mieści w sobie tajemnicę całego Kościoła, który również zachowuje czy też przechowuje w sobie Boże tajemnice a zarazem coraz głębiej je rozważa i przekazuje kolejnym pokoleniom. Takim Kościół został zamyślony przez Pana Boga przed wiekami, takim był przez minione stulecia, takim też był te kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu, kiedy Ty i ja w nim te Boże tajemnice po raz pierwszy usłyszeliśmy i pozwoliliśmy, żeby stały się dla nas ważne i przemieniły nasze życie. I niezależnie od tego, jak mocno Kościół nie był by dziś kwestionowany, pod żadnym ale to żadnym pozorem Tobie i mi nie wolno pomyśleć, że te kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu zostaliśmy oszukani i dopiero teraz wyszła o tym cała prawda, nie wolno nam zwątpić, że to, co wtedy przeżyliśmy, było prawdziwe i że w dalszym ciągu możemy przy tym trwać.

Słowo Boże na dziś

(Lb 6,22-27)
Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: “Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

(Ps 67,2-3,5 i 8)
REFREN: Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie,
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

(Ga 4,4-7)
Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

(Hbr 1,1-2)
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

(Łk 2,16-21)
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Loading