Dziś czyli jutro

Napisał

Choć Paweł podaje, że Tesaloniczanom nie trzeba pisać o czasach i chwilach (zob. Dz 1,7¹Dz 1,7(Jezus) odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą".), to jednak wydaje mi się, że trzy zdania na ten temat warto zapisać. Słowa, których używa Apostoł, to chronos i kairos; pierwsze zwykle określa upływ czasu (stąd słowo: chronologia), a więc wskazuje na jego ilość, coś, co można zmierzyć; drugie mówi o jakości, to znaczy o wydarzeniach, o tym, że nadszedł czas na coś (“najwyższy czas”; “najlepszy moment, żeby to a to zrobić”), a więc wskazuje na okazję do czegoś. W kontekście dnia Pańskiego, to jest paruzji, powtórnego przyjścia Pana Jezusa, zdaje się, że Paweł zachęca nas, żebyśmy nie sądzili, że ta chwila nie przyjdzie aż tak szybko, więc jesteśmy bezpieczni²pokój i bezpieczeństwowarto zwrócić uwagę na wyrażenie "pokój i bezpieczeństwo"; wiadomo, że pokój dla Pawła określał przede wszystkim relację z Bogiem, od którego pokój pochodzi (np. Rz 16,20; 2 Kor 13,11; 2 Tes 1,2); tu jednak Apostoł nawiązuje zdaje się zarówno do Starego Testamentu, a konkretniej do proroków, którzy głosili fałszywy pokój (np. Jr 6,14), jak i do popularnego rzymskiego hasła: Pax romana, pax et securitas (pokój i bezpieczeństwo), które gwarantowało owy pokój wszystkim, którzy poddadzą się władzy rzymskiej.  – raczej mamy być gotowi na niego już dziś, ale pracować i wypełniać nasze obowiązki tak, jakby miał przyjść jutro.

Liturgia Słowa na wtorek XXII tygodnia (rok I)

(1 Tes 5,1-6.9-11)
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

(Ps 27,1.4.13-14)
REFREN: W krainie życia ujrzę dobroć Boga

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia.
Abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

(Łk 4,31-37)
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”. I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

 


1 – Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą (Dz 1,7).

2 – warto zwrócić uwagę na wyrażenie “pokój i bezpieczeństwo”; wiadomo, że pokój dla Pawła określał przede wszystkim relację z Bogiem, od którego pokój pochodzi (np. Rz 16,20Rz 16,20Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami.; 2 Kor 13,112 Kor 13,11Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!; 2 Tes 1,22 Tes 1,2Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!); tu jednak Apostoł nawiązuje zdaje się zarówno do Starego Testamentu, a konkretniej do proroków, którzy głosili fałszywy pokój (np. Jr 6,14Jr 6,14Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko: "Pokój, pokój", a tymczasem nie ma pokoju.), jak i do popularnego rzymskiego hasła: Pax romana, pax et securitas (pokój i bezpieczeństwo), które gwarantowało owy pokój wszystkim, którzy poddadzą się władzy rzymskiej.

Loading