Posłuszeństwo…

Napisał

… jest dziś czymś, czego z pewnością nie chcemy w życiu praktykować; częściej pewnie marzy nam się niezależność, pełna, niczym nieograniczona swoboda w dokonywaniu wyborów. W Liturgii Słowa patrzymy dziś na Chrystusa, który posłuszny woli Ojca składa siebie w ofierze za zbawienie ludzi. Jego przykład pokazuje,że w pełnieniu woli Bożej kryje się prawdziwa wolność.

LITURGIA SŁOWA
(Hbr 5, 7-9)
Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

(J 19, 25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: “Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: “Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Loading