Miasto bez murów

Napisał

W jednej ze swych tajemniczych wizji prorok Zachariasz zobaczył młodego człowieka mierzącego powierzchnię Jerozolimy¹KontekstTo czas, kiedy miasto jest zniszczone, a świątynia zburzona po najeździe Babilończyków mniej więcej siedemdziesiąt lat wcześniej (Za 1,12); wygnańcy uprowadzeni do Babilonu, powracają do Judy i rozpoczynają odbudowę domu Bożego; łączy się ona z zachwycającymi słowami obietnicy, które daje Pan Bóg – słowami pełnymi zmiłowania i pociechy, że powróci On i na nowo wybierze sobie miasto na siedzibę. Jednak nowa Jerozolima nie ma mieć murów, co może zaskakiwać, bo kto widział wielkie miasto bez murów obronnych, które nie tylko stanowią realną pomoc w czasie najazdu wrogów, ale przede wszystkim mogą ich zniechęcić – mocne i wielkie mury miejskie zapowiadają długie i uciążliwe oblężenie. Jerozolima ma jednak pozostać bez murów, ale nie będzie bezbronna: jej murem będzie Pan Bóg, co przywodzi na myśl potężną ochronę, jaką Bóg osłaniał swój lud podczas wyjścia z Egiptu (Wj 13,21-22Ogień21 A Pan szedł przed nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. 22 Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy.; Iz 4,5-6Pan jest osłoną5 wtedy Pan przyjdzie (spocząć) na całej przestrzeni góry Syjonu i na tych, którzy się tam zgromadzą, we dnie jak obłok z dymu, w nocy jako olśniewający płomień ognia. Albowiem nad wszystkim Chwała (Pańska) będzie osłoną 6 i namiotem, by za dnia dać cień przed skwarem, ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą.) i takie właśnie bezpieczeństwo obiecuje nam Chrystus – choć sam zostanie pokonany, zgładzony i usunięty, to jednak przez swą śmierć pokona wrogów i zgładzi zło, a przede wszystkim swym zmartwychwstaniem da nam niezniszczalną nadzieję, że nigdy nic nie jest stracone, jeśli jesteśmy z Nim.

Liturgia Słowa na sobotę XXV tygodnia (rok I)

(Za 2,5-9.14-15a)
Podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałem go: “Dokąd idziesz? A on rzekł: „Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej długość i szerokość”. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: „Śpiesz i powiedz temu młodzieńcowi: “Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie”. „Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej”. „Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie”.

(Jr 31,10.11-12ab.13)
REFREN: Pan nas obroni, jak pasterz swe owce

Słuchajcie, narody, słowa Pana,
goście na dalekich wyspach, mówiąc:
„Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go
i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą”.

Pan bowiem uwolni Jakuba,
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu
i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

(Łk 9,43b-45)
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

 


1 – To czas, kiedy miasto jest zniszczone, a świątynia zburzona po najeździe Babilończyków mniej więcej siedemdziesiąt lat wcześniej (Za 1,1270 latWtedy anioł Pański zapytał tymi słowami: «Panie Zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt?»); wygnańcy uprowadzeni do Babilonu, powracają do Judy i rozpoczynają odbudowę domu Bożego.

Na zdjęciu mury Jerozolimy z XVI w.

Loading