Gdzie to jest…?

Napisał

Pan Bóg wzywa narody do Doliny Jozafata¹Dolina JozafataNiech się ockną i przybędą te narody na Dolinę Joszafat., ale w gruncie rzeczy nie mamy pojęcia, gdzie się ona znajduje²Dolina JozafataSamą nazwę tłumaczymy jako "Dolina, gdzie Pan będzie sądził". Od IV w. uznawano, że chodzi o Dolinę Cedronu, z tym, że dolina ta jest zbyt wąska, by mogła odpowiadać opisowi Joela. Inni łączyli ją z miejscem walki krill Jozafata, ale tam była to Dolina Beraka (2 Krn 20,26). Nie jest to także dolina Ben-Hinnom (Jr 7,31–32).… Ale to nic, bo skoro Pan Bóg wzywa do czegoś, czego dziś nie rozumiemy, to naszym zadaniem nie jest kombinować i ustalać własne wersje, ale raczej trzymać się Słowa i cierpliwie czekać: gdybyśmy byli Alfą i Omegą, wówczas moglibyśmy rozwiązywać najtrudniejsze zagadki, a tak czekamy na głos naszego Pana, który usłyszymy na pewno!

Liturgia Słowa na sobotę XXVII tygodnia zwykłego (rok I)

(Jl 4, 12-21)
To mówi Pan: “Niech się ockną i przybędą te narody na Dolinę Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku znajdować się będą, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i mocą synów Izraela. I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a tak Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić. I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem opływać i wszystkie strumienie judzkie napełnią się wodą, a z domu Pana wypłynie źródło, które nawodni strumień Szittim. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych synom judzkim, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary; a Pan zamieszka na Syjonie”.

(Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12)
REFREN: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu

Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu sprawiedliwi
i sławcie Jego święte imię.

(Łk 11, 27-28)
Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: “Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: “Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.

Loading