Alert FrCB (Franciszkańskiego Centrum Bezpieczeństwa)

Napisał

Uwaga! Dziś (22.10) po burzach, ulewnym deszczu i bardzo silnym wietrze na niebie ukaże się tęcza. Pamiętaj, aby usunąć z serca wszelkie wątpliwości, że jest to znak świadczący o tym, że przez cały czas burz Bóg nie zrezygnował z miłości do Ciebie*, jeśli to możliwe, to nie zostawaj sam, tylko wyjdź naprzeciw osobom i faktom, które czekają za drzwiami twojego pokoju i otwórz oczy z zachwytu, że w Twojej historii nie ma nic, co by przeczyło Bożej miłości do Ciebie.

*W Biblii łuk tęczy funkcjonuje przede wszystkim jako znak przymierza, które Bóg zawarł z całym stworzonym przez siebie światem po ustaniu wód potopu, zobowiązując się, że nigdy już nie skieruje przeciw niemu swojej niszczycielskiej siły, ale będzie mu okazywał swoją przychylność (możliwa symbolika odwieszonego łuku wojennego, zamkniętych zaworów górnych zbiorników wodnych, łączności między niebem a ziemią, itp.).

Słowo Boże na dziś

(Rz 7, 18-25a)
Bracia: Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać — nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

(Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94)
REFREN: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich

Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności,
bo ufam Twoim przykazaniom.
Dobry jesteś i dobrze czynisz,
naucz mnie Twoich ustaw.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja litość, a żyć będę,
bo Twoje prawo jest moją rozkoszą.

Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień,
bo przez nie dałeś mi życie.
Wybaw mnie, należę do Ciebie,
bo szukam Twych postanowień.

Aklamacja (Mt 11, 25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

(Łk 12, 54-59)
Jezus mówił do tłumów: “Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka”.

Loading