Serwis obietnic Bożych

Napisał

Kiedy Izraelici przebywali w niewoli babilońskiej, nachodziło ich czasem pytanie, czemu przestała się na nich spełniać obietnica, którą kiedyś Bóg złożył ich praojcu Abrahamowi. Żeby im odpowiedzieć, Bóg posyłał proroków, a wśród nich czytanego dziś Izajasza, który tłumaczy, że gdyby Izrael przestrzegał słów Pana, wówczas istotnie oglądałby spełnianie się obietnicy o błogosławieństwie, a konkretnie o potomstwie licznym jak ziarnka piasku nad brzegiem morza. Tym razem nauka jest bardzo bezpośrednia: jeśli nie widzę dziś w moim życiu spełniania się Bożych obietnic, to nie dlatego, że Bóg coś robi nie tak, ale dlatego, że ja w swoim sercu straciłem otwartość na Jego słowo.

Słowo Boże na dziś

(Iz 48,17-19)
Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: „Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię w tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy by nie usunięto ani wymazano twego imienia sprzed mego oblicza!”

(Ps 1,1-2,3,4.6)
REFREN: Dasz światło życia idącym za Tobą

Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców.
Lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Aklamacja
Przyjdzie Pan, Książę pokoju, wyjdźcie mu na spotkanie.

(Mt 11,16-19)
Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

Loading