szerokie horyzonty

Napisał

Patronami Europy są oprócz Benedykta, starożytnego mnicha, zwanego ojcem zachodniego życia zakonnego, w którego klasztorach zachowano i przekazano wiele elementów myśli i kultury antycznej, także późniejsi mnisi o odcieniu, który dziś nazwalibyśmy prawosławnym. To ma być dla nas znakiem, iż kontynent, na którym żyjemy opiera się na głębokich, szerokich, różnorodnych i bogatych fundamentach i zobowiązuje nas do nieustannego pogłębiania i rozszerzania swoich horyzontów myślowych, a przede wszystkim poszerzania swego serca dla Boga i drugiego człowieka. A my tak rzadko potrafimy wyjrzeć ponad i poza wąską i zalęknioną perspektywę własnego ja.

 

ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 13,46-49)

Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”.
Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

EWANGELIA  (Łk 10,1-9)

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

 335 ,  1