Umysł gotowy na zmiany

Napisał

Św. Piotr zaleca, byśmy “przepasali biodra naszego umysłu”. W Starym Testamencie oznaczało to gotowość ruszenia w drogę, do biegu, a mówiąc ogólniej – do działania (por. Hebrajczyków obchodzących Paschę i gotowych do wyruszenia – Wj 12,11Pascha w EgipcieTak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana., czy biegnącego proroka Eliasza – 1 Krl 18,46Eliasz wyprzedza królaA ręka Pańska wspomogła Eliasza, bo opasawszy swe biodra pobiegł przed Achabem w kierunku Jizreel. ). Zalecenie Piotra dotyczące umysłu, w połączeniu z wezwaniem “bądźcie trzeźwi”¹trzeźwy umysłczyli nie pozwólcie, żeby coś zmieszało wasze myślenie, żeby coś je zaciemniało czy osłabiło., może znaczyć, że mamy być gotowi do zmiany myślenia, to jest do przyjęcia słów Pana Boga, zgody na Jego punkt widzenia, a u progu Wielkiego Postu, będzie to po prostu zaproszenie do nawrócenia.

Liturgia Słowa na wtorek VIII tygodnia (rok II)

(1 P 1, 10-16)
Najmilsi: Nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy – ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: “Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.

(Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4)
REFREN: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

(Mk 10, 28-31)
Piotr powiedział do Jezusa: “Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.


1. czyli nie pozwólcie, żeby coś zmieszało wasze myślenie, żeby coś je zaciemniało czy osłabiło.

 

 

 

 

Loading