Po co to całe Prawo?

Napisał

Na wiele przepisów Prawa Starego Testamentu można spoglądać jako na dziwne, niezrozumiałe czy wręcz niepotrzebne; warto jednak pamiętać, że nie miały być one wyrywane z kontekstu, oglądane tak, jakby istniały tylko one: całość Prawa tworzy – jak kapitalnie tłumaczy nam pierwsze czytanie – formę wyrażenia wierności w relacji z Panem Bogiem¹Całym sercemWarto zauważyć użycie tych samych słów, co przy okazji Szema - "słuchaj, Izraelu" z Pwt 6,5.. Owszem, na modłę dawnych czasów (które już przeminęły) i dlatego wydają się nam niezrozumiałe, ale tu być może tkwi pokusa: interpretować prawo po swojemu, czyli zrobić dokładnie to samo, co Adam i Ewa w raju zrobili (za namową węża) z przykazaniem (w formie zakazu, jedynego zresztą) dotyczącym drzewa w środku Edenu. I w rajskim ogrodzie, i na pustyni, a także w twoim codziennym życiu, przykazania i prawo są okazją do uznania i wyrażenia tego, że Pan jest Bogiem, a jeśli jest Nim dla ciebie, to znaczy, że to ty masz zachowywać Jego słowo, a nie odwrotnie (pamiętając, że relacja z Panem Bogiem, to nie tylko emocje i romantyczne deklaracje, ale to także przyjęcie całym sercem prawdy i ukazywanie tej decyzji w postępowaniu).

Liturgia Słowa na sobotę I tygodnia Wielkiego Postu

(Pwt 26, 16-19)
Mojżesz powiedział do ludu: “Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział”.

(Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8)
REFREN: Błogosławieni słuchający Pana

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania,
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Będę Cię wysławiał prawym sercem,
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw,
abyś mnie nigdy nie opuścił.

(Mt 5, 43-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.


 

1. Warto zauważyć użycie tych samych słów, co przy okazji Szema – “słuchaj, Izraelu” z Pwt 6,5Sz"maBędziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił..

 

 

 

 

Loading