Kimże On jest

Napisał

Kimże On jest? A jaka jest odpowiedź na to pozornie proste pytanie. Ktoś powie, no pewnie wiadomo kim – Szefem wszechrzeczy, Bogiem jedynym. Podejrzewam jednak, że taka odpowiedź nie pojawi się u każdego człowieka, a może być wręcz niemożliwa dla kogoś. Siła dzisiejszej sceny tkwi w tym, że mimo wszystko każdy przeżywa swoje burze, niezależnie od odpowiedzi na pytanie “Kimże On jest”. Tylko Twórca może panować nad tworzywem. Kiedy tworzywo nie ogarnia swojej burzy lub jak w czasach Jeroboama II i Amosa samo ją wytworzyło, gdzie powinno szukać pomocy? Znowu odpowiedź wydaje się prosta, logiczna, a jakże trudna czasem. Myślę, że tą trudność można pokonać jednym zdaniem: W czasie burzy nie próbuj być Stwórcą, a wołaj do tego, kto nim jest.

Czytanie (Am 3, 1-8; 4, 11-12) – Proroctwo przeciw królestwu Izraela- Czytanie z Księgi proroka Amosa
«Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zastawionego sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; ale do Mnie nie powróciliście – mówi Pan. Dlatego tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ tak ci uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu!»

Ewangelia (Mt 8, 23-27) – Uciszenie burzy na jeziorze- Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.
A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»
A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.
A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»

Loading