Ratunek przed piekielnym królem

Napisał

Zwykle rozumiałem słowo “stracić” (apollymi) ze zdania: Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?¹zatraciTo samo słowo pojawia się dwa razy w poprzednim wersecie, tłumaczone jako "stracić"., jako “zgubić”, “zmarnować”; jednak w ustach Pana Jezusa brzmi ono o wiele mocniej: zniszczyć, doprowadzić do ostatecznej zagłady. To greckie słowo stoi blisko imienia króla przerażającej, demonicznej szarańczy z Apokalipsy: Apollyon (9,11Ap 9,11Mają nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: ABADDON, a w greckim języku ma imię APOLLYON.).

Jako jedyny ratunek przed zagładą Pan Jezus podaje nam krzyż, który dla św. Pawła jest powodem do chlubienia się i choć wszystko tu wydaje się nie tak (próba zachowania życia prowadzi do zniszczenia go), to ostatecznie ta prawda przynosi pokój: zgoda na krzyż prowadzi do pełnego życia.

Liturgia Słowa na święto stygmatów św. Franciszka z Asyżu

Ga 6, 14-18
Bracia: Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie.

Łk 9, 23-26
Jezus mówił do wszystkich: “Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów”.

 

 

Loading