Co słyszycie i na co patrzycie?

Napisał

Gdy Jan Chrzciciel wychodził na pustynię i mówił o potrzebie nawrócenia, to zapowiadał, że przyjdzie jeszcze Ktoś, kto jest mocniejszy niż on; on sam był co prawda mistrzem ascezy (ubrany w jakiś dziwaczny strój służbowy z wielbłądziej skóry, przepasany jakimś abstrakcyjnym pasem, przestrzegający skrupulatnie diety białkowo-węglowodanowej: szarańcza i miód), ale zapowiadał, że Ten, który przyjdzie za chwilę, będzie o wiele potężniejszy: będzie oczyszczał, wymiatał brud i że skończą się żarty.

Jan Chrzciciel dowiaduje się jednak, że Ten, Który Przyszedł siada przy tym samym stole co grzesznicy, jest przyjacielem pijaków, złodziei, ciemiężycieli, do współpracy zaprosił jakiś celników (kolaborantów okupanta), widziano Go jak rozmawia z prostytutkami i pozwala, żeby one namaszczały Mu stopy olejkiem; pyta zatem, czy na pewno On, Jezus, jest tym na którego czekał… 

Dzisiejsze czytania zapraszają nas między innymi do tego, aby zakochać się w prawdziwym Panu Bogu i Jego sposobach działania, a wyrzucić do śmietnika błędne wersje opowieści o Nim; pewnie dlatego Pan Jezus zaprasza nas do tego, aby w budowaniu opinii o świecie opierać się na konkretach, a nie na wyobrażeniach, na faktach, a nie na stereotypach, na sprawdzonych wiadomościach, a nie na plotkach z drugiej ręki.

 

III NIEDZIELA ADWENTU – CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 35, 1-6a. 10

Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.

Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić».

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie.

Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Iz 35, 4)

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

 

DRUGIE CZYTANIE

Jk 5, 7-10

Przyjście Pana jest już bliskie

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Iz 61, 1

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA

Mt 11, 2-11

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».

Oto słowo Pańskie.

Loading