Kto mi nadaje tożsamość?

Napisał

Skąd wiem, kim jestem i co mam robić w życiu, kto nadaje mi tożsamość? – szkoła (jestem z trójki, jestem z liceum, jestem z UG)?, praca (jestem z PKP, jestem z PTHW, jestem z ZK)?, drużyna (jestem kibicem Gromu Krojanty, jestem kibicem Euforii FC Funka)?, zakon (jestem franciszkaninem, jestem dominikaninem, jestem krzyżackim synem), miasto?, coś innego?

W ciągu tego samego dnia doświadczam wielu form samego siebie: rano, przed pierwszą kawą, doświadczam samego siebie jako stukilowego zbioru komórek białka i wody, który nie wie gdzie jest budzik; potem doświadczam siebie jako kogoś, kto próbuje porozumieć się ze Stwórcą wszechświata i staje przed Nim w postawie zależności i pokory; po chwili doświadczam siebie jako kogoś, kto musi wiedzieć więcej i sprawiać wrażenie, że wie co robi, bo jestem na wykładach; potem idę na spotkanie komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego i znowu doświadczam, że niczego nie wiem – która z tych tożsamości jest prawdziwa, która jest najtrwalsza? 

Bohaterowie wszystkich dzisiejszych czytań odkrywają, że Pan Bóg ma dla nich słowo, którym opowiada ich tożsamość: “jesteś sługą”, “jesteś światłością”, “jesteś apostołem”, “jesteś Tym, który chrzci w Duchu Świętym” – czy Ty też masz takie doświadczenie? czy jest jakieś biblijne, Boże słowo, które opisuje twoją tożsamość trwalej i lepiej niż inne opisy i określenia?

CZYTANIA NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ    

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 49, 3. 5-6, Sługa Boży światłością całej ziemi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

 

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 1, 1-3, Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 1, 14a. 12a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

 

EWANGELIA

J 1, 29-34, Duch Święty spoczął na Jezusie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Loading