Moje serce nie nadąża

Napisał

Czasem można usłyszeć głosy, że Stary Testament jest stary, bo za stary, bo już niepotrzebny, nieaktualny. Czy jest tak faktycznie? Bez wchodzenia w szczegóły (co byłby karkołomną próbą, skoro do dyspozycji mamy tylko trzy zdania*ST vs NTgdyby ktoś chciał posłuchać dłuższego wyjaśnienia, zapraszamy na drugą część "Pytań i Odpowiedzi" (PiO) dotyczących zeszłorocznych rekolekcji adwentowych "On przyjdzie". Jedno z pytań dotyczyło właśnie Starego Testamentu i jego aktualności w obliczu Nowego. Poniżej pierwsza część PiO.), powiedzmy jedną prostą rzecz – Stary Testament, ze swoim Prawem, z przepisami, ale przede wszystkim z ukazaniem nieposłuszeństwa człowieka wobec tych Bożych nakazów, jest zwierciadłem naszego serca; bo o ile chętnie i łatwo deklarujemy, że jesteśmy ludźmi Nowego Testamentu, bo przecież Pan Jezus, Nowe Przymierze, nowe perspektywy i w ogóle, o tyle nasze serce (a tym samym myślenie, postępowanie, reakcje, sposób patrzenia – zwłaszcza na innych) przedziwnie nie nadąża i zatrzymało się chyba na granicy, jedną nogą wciąż tkwiąc w “starym” myśleniu; i dlatego, patrząc na własne życie, na to, co się w nim dzieje, z niedowierzaniem kręcimy głową i, podobnie jak w dzisiejszej Ewangelii, być może mruczymy pod nosem: czy Pan Jezus odszedł od zmysłów? Jak On może takie rzeczy robić w mojej historii? Toż to pomyłka, powinno być inaczej!

Liturgia Słowa na sobotę II tygodnia zwykłego (rok I)

(Hbr 9,1-3.11-14)
Bracia: Pierwsze przymierze miało przepisy służby Bożej oraz ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę „Święte Świętych”. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie, uczyniony przybytek, ani przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

(Ps 47,2-3.6-7.8-9)
REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan najwyższy i straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

(Mk 3,20-21)
Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”.


* – gdyby ktoś chciał posłuchać dłuższego wyjaśnienia, zapraszamy na drugą część “Pytań i Odpowiedzi” (PiO) dotyczących zeszłorocznych rekolekcji adwentowych “On przyjdzie”. Jedno z pytań dotyczyło właśnie Starego Testamentu i jego aktualności w obliczu Nowego. Poniżej pierwsza część PiO.

 

 

 

 

 

Loading