ofiara

Napisał

Praktycznie każda religia ma swoje ofiary. Ofiara ma zawsze przywołać przychylność bóstwa, aby zwrócił uwagę na ofiarodawców. Czasem mogłoby się wydawać, że można by tak ofiarować coś jeszcze naszemu Bogu, żeby zwrócił uwagę na mój problem i w swym miłosierdziu załatwił sprawę pozytywnie. Tylko Bóg nie chce naszych ofiar. Przyjął jedną i wieczną ofiarę swojego Syna, do której nie można już nic dodać, ale można do niej dołączyć. Wejść w ofiarę Chrystusa, przejść z nim przez ołtarz krzyża, całopalenie Jego śmierci i zwycięstwo Jego zmartwychwstania. Nie oczekując, że spełni się to czego ja pragnę, a spełnić to czego On pragnie.

czytanie (Hbr 10, 1-10) – Ofiara Chrystusa – Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Prawo, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy przystępują do Boga. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je, raz na zawsze oczyszczeni, nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku następuje przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże». Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Ewangelia (Mk 3, 31-35) – Prawdziwa rodzina Jezusa – Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Loading