Wielka Sobota

Napisał

Cisza Kościoła, który w Wielką Sobotę nie sprawuje Liturgii¹oczywiście mamy Liturgię Godzin, jest zaproszeniem do ciszy serca, w której możemy rozmawiać z naszym zabitym Panem. To tajemnicze spotkanie, intymne przebywanie ze Zranionym, przystawianie ucha do Jego boku, by usłyszeć Przedwieczne Słowo, to błogosławione czekanie jest treścią Wielkiej Soboty. I choć na co dzień może tracimy nadzieję, a z pewnością nerwy, cierpliwość, a pewnie i z oczu to, co obiecane, to jednak kalendarz przypomina nam, że po sobocie nieuchronnie przyjdzie niedziela, a z nią zmartwychwstanie.

 

 

 

 

Loading