nowe

Napisał

Parę dni temu w Esmeraldas w Ekwadorze grupa uzbrojonych wpadła do portu rybackiego i z zimną krwią zastrzeliła kilku rybaków, nie mając żadnych skrupułów, tylko dlatego, że nie zgodzili się płacić haraczu. Wszystko nagrały kamery przemysłowe i emitowano to smutne wydarzenie we wszystkich wiadomościach. Było to okropne i bestialskie morderstwo dokonane w biały dzień. Trzeba wam się powtórnie narodzić, aby takie rzeczy nie działy się między wami. Powtórnie narodzony Barnaba potrafi zostawić swój majątek dla wspólnoty, bo wierzy, że Bóg jest jego bogactwem i zabezpieczeniem na przyszłość. Pomóż nam Panie, aby nasz świat narodził się na nowo.

Liturgia Słowa:

czytanie (Dz 4, 32-37) – Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej – Czytanie z Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. A Józef, nazwany przez apostołów Barnaba, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów.

Ewangelia (J 3, 7b-15) – Trzeba się powtórnie narodzić – Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema: «Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?» Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

 

Loading