tarcza dla zalęknionych

Napisał

Dzisiaj wyobrażam sobie św. Pawła, którego ukamienowano w Listrze. Zapewne odczuwał lęk przed śmiercią, a może się mylę? Był tak przepełniony Jezusowym pokojem, że niczego się nie lękał? Ciekawa jest ta scena ukamienowania, czy było tak niedbałe czy pozorne, czy też Bóg był tarczą dla Pawła, a może Pan go wskrzesił. Łukasz nie komentuje tego wydarzenia. Paweł po prostu wstaje i działa dalej. Dzisiaj Jezus mówi o pokoju, który ofiaruje wierzącym, aby uwolnić ich od lęku. Czego ja się lękam? Śmierci, choroby, cierpienia, problemów finansowych? Zaproszę dziś Jezusa do moich lęków, aby był moją tarczą, jak dla Pawła i abym wstał i działał dalej.

Czytanie (Dz 14, 19-28) – Wędrówki misyjne apostołów – Czytanie z Dziejów Apostolskich

Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.

Ewangelia (J 14, 27-31a) – Pokój zostawiam wam – Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».

Loading